Czech Private Equity and Venture Capital Association

Private equity a venture capital (PE/VC) jsou alternativním zdrojem financování inovativních projektů a podniků s potenciálem rychlého růstu. Anglický pojem private equity (někdy také překládáno jako soukromý kapitál) znamená střednědobé až dlouhodobé financování poskytované za získání podílu na základním kapitálu podniků, jejichž akcie nejsou obchodovány na burze. Investuje se do podniků, které mají potenciál pro tvorbu hodnoty a růst tržního podílu a jejichž podnikatelský plán má za cíl vyrábět a nabízet vysoce inovativní produkt, proces či technologii.

Budeme-li se blíže zabývat definicemi private equity a venture capital, můžeme se shodnout na následujícím vysvětlení. V obou případech jde o investici do veřejně neobchodované společnosti, za kterou investor získá podíl na základním kapitálu. Pojem private equity je názvem celé skupiny těchto investic. Private equity v sobě zahrnuje odkupy firem firemním (buy-out) nebo externím managementem (buy-in), ale i venture kapitál, což je kapitál investovaný do založení (seed), rozběhu (start-up) a dalšího rozvoje podniku.

Venture capital je v našem prostředí chápán jako středně až dlouhodobý kapitál investovaný formou kapitálového vstupu do společnosti. Za investici získává fond venture capital podíl na základním kapitálu podniku a společně s finančními prostředky předává firmě také odbornou pomoc (princip “chytrých peněz”). Nejčastěji se jedná o finanční a strategickou pomoc při rozvoji firmy. Forma odborné pomoci se u jednotlivých investic liší a záleží na investorovi a podniku, na jaké formě se společně dohodnou. Může jít o aktivní posílení týmu ve vrcholových manažerských pozicích nebo pasivní roli poradce ve finanční oblasti. Investor většinou firmu obohatí o kontakty, které mohou být přínosné v různých oblastech podnikání a při získávání nových zákazníků.

U příležitosti 20. výročí vzniku CVCA byly natočeny dva filmové příspěvky:


Novinky

 • Středa, 3. únor, 2016

  Dobrá kondice české ekonomiky svědčí i private equity transakcím, shodují se CVCA a Deloitte

  Rostoucí česká ekonomika přinese v letošním roce nové investiční příležitosti pro private equity fondy. Silný investiční potenciál představují zejména sektory IT, spotřebitelský a zpracovatelský průmysl. Venture kapitálová firma Credo Ventures otevřela svůj druhý fond, kde má na nákupy aktuálně 34 milionů eur, private equity společnost Genesis Capital spustila již čtvrtý investiční fond a má nyní k dispozici 60 milionů eur. Enterprise Investors, významná regionální private equity společnost, představila na příkladu vstupu Kofoly na varšavskou a pražskou burzu, že IPO je i ve středoevropském regionu jedna z možných cest výstupu z investice. Zaznělo to na panelové diskusi, kterou 28. ledna 2016 zorganizovaly Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) a společnost Deloitte.

  Více

 • Pondělí, 25. leden, 2016

  CHINA CEE INVESTMENT CO-OPERATION FUND INVESTUJE DO ENERGY 21

  Mid Europa Partners, přední private equity fond ve střední a východní Evropě a Turecku, oznámil, že se dohodl s CEE Equity Partners, investičním poradcem China CEE Investment Co-operation Fund (“China-CEE Fund”), na investici do Energy 21.

  Více

 • Čtvrtek, 21. leden, 2016

  Studie CMS: Stabilní prostředí může do České republiky přilákat více M&A transakcí

  Na některých trzích je možné sledovat navýšení v hodnotě a objemu transakcí, nicméně celkově aktivita na trhu M&A v regionu střední a východní Evropy poklesla 16% navýšení investic ze strany private equity fondů 61% navýšení investic ze strany amerických společností a fondů Česká republika jako jediná v regionu střední a východní Evropy zaznamenala M&A transakci v hodnotě přesahující 1 miliardu EUR Politická nejistota v některých zemích střední a východní Evropy může mít za následek odliv investic na stabilnější trhy, mezi které patří i Česká republika

  Více

Další novinky