Czech Private Equity and Venture Capital Association

Private equity a venture capital (PE/VC) jsou alternativním zdrojem financování inovativních projektů a podniků s potenciálem rychlého růstu. Anglický pojem private equity (někdy také překládáno jako soukromý kapitál) znamená střednědobé až dlouhodobé financování poskytované za získání podílu na základním kapitálu podniků, jejichž akcie nejsou obchodovány na burze. Investuje se do podniků, které mají potenciál pro tvorbu hodnoty a růst tržního podílu a jejichž podnikatelský plán má za cíl vyrábět a nabízet vysoce inovativní produkt, proces či technologii.

Budeme-li se blíže zabývat definicemi private equity a venture capital, můžeme se shodnout na následujícím vysvětlení. V obou případech jde o investici do veřejně neobchodované společnosti, za kterou investor získá podíl na základním kapitálu. Pojem private equity je názvem celé skupiny těchto investic. Private equity v sobě zahrnuje odkupy firem firemním (buy-out) nebo externím managementem (buy-in), ale i venture kapitál, což je kapitál investovaný do založení (seed), rozběhu (start-up) a dalšího rozvoje podniku.

Venture capital je v našem prostředí chápán jako středně až dlouhodobý kapitál investovaný formou kapitálového vstupu do společnosti. Za investici získává fond venture capital podíl na základním kapitálu podniku a společně s finančními prostředky předává firmě také odbornou pomoc (princip “chytrých peněz”). Nejčastěji se jedná o finanční a strategickou pomoc při rozvoji firmy. Forma odborné pomoci se u jednotlivých investic liší a záleží na investorovi a podniku, na jaké formě se společně dohodnou. Může jít o aktivní posílení týmu ve vrcholových manažerských pozicích nebo pasivní roli poradce ve finanční oblasti. Investor většinou firmu obohatí o kontakty, které mohou být přínosné v různých oblastech podnikání a při získávání nových zákazníků.

U příležitosti 20. výročí vzniku CVCA byly natočeny dva filmové příspěvky:


Novinky

 • Čtvrtek, 9. červen, 2016

  Fond Genesis vstupuje do oblasti farmacie, kupuje firmu QUINTA-ANALYTICA

  Fondy z rodiny Genesis vstupují do nového segmentu: poprvé se do portfolia dostává společnost, která se pohybuje v oblasti farmacie. Česká firma QUINTA-ANALYTICA se specializuje na analytické služby a klinické studie při vývoji a výrobě nových léčivých přípravků. Zároveň jde o první investici nového fondu Genesis Private Equity Fund III (GPEF III), v němž bude malým a středním podnikům k dispozici zhruba 80 milionů eur.

  Více

 • Čtvrtek, 21. duben, 2016

  Angel Capital EXPO Europe

  Co: prezentace 20 projektů hledajících investory, doprovodné přednášky a panelová diskuze. Pro koho: Angel investoři, Venture capital, Startupy, Odborná i laická veřejnost se zájmem o startup scénu Kdy: 5. května 2016 od 8:00 do 17:30 Kde: Erbia Congress Centre,Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4

  Více

 • Čtvrtek, 21. duben, 2016

  Kvůli intenzivnější mezinárodní spolupráci při potírání korupce hrozí firmám i jejich manažerům přísnější postihy

  Podle 14. ročníku mezinárodního průzkumu EY zaměřeného na podvody a korupci volá podnikatelská sféra v době rostoucího geopolitického napětí a nestability kapitálových trhů po větší transparentnosti. Eskalující hrozba kyberkriminality, financování terorismu a rovněž nedávné odhalení možného masivního zneužívání offshoreových společností, jsou faktory, které nutí vlády jednat. Riziko postihů takových jednání pak zároveň motivuje firmy k intenzivnějšímu boji proti podvodům a korupci. Vědět, kdo skutečně vlastní a ovládá obchodní partnery společnosti, považuje za důležité 91 % (82 % v ČR) účastníků průzkumu.

  Více

Další novinky