Czech Private Equity and Venture Capital Association

Private equity a venture capital (PE/VC) jsou alternativním zdrojem financování inovativních projektů a podniků s potenciálem rychlého růstu. Anglický pojem private equity (někdy také překládáno jako soukromý kapitál) znamená střednědobé až dlouhodobé financování poskytované za získání podílu na základním kapitálu podniků, jejichž akcie nejsou obchodovány na burze. Investuje se do podniků, které mají potenciál pro tvorbu hodnoty a růst tržního podílu a jejichž podnikatelský plán má za cíl vyrábět a nabízet vysoce inovativní produkt, proces či technologii.

Budeme-li se blíže zabývat definicemi private equity a venture capital, můžeme se shodnout na následujícím vysvětlení. V obou případech jde o investici do veřejně neobchodované společnosti, za kterou investor získá podíl na základním kapitálu. Pojem private equity je názvem celé skupiny těchto investic. Private equity v sobě zahrnuje odkupy firem firemním (buy-out) nebo externím managementem (buy-in), ale i venture kapitál, což je kapitál investovaný do založení (seed), rozběhu (start-up) a dalšího rozvoje podniku.

Venture capital je v našem prostředí chápán jako středně až dlouhodobý kapitál investovaný formou kapitálového vstupu do společnosti. Za investici získává fond venture capital podíl na základním kapitálu podniku a společně s finančními prostředky předává firmě také odbornou pomoc (princip “chytrých peněz”). Nejčastěji se jedná o finanční a strategickou pomoc při rozvoji firmy. Forma odborné pomoci se u jednotlivých investic liší a záleží na investorovi a podniku, na jaké formě se společně dohodnou. Může jít o aktivní posílení týmu ve vrcholových manažerských pozicích nebo pasivní roli poradce ve finanční oblasti. Investor většinou firmu obohatí o kontakty, které mohou být přínosné v různých oblastech podnikání a při získávání nových zákazníků.


Novinky

 • Pondělí, 31. srpen, 2015

  Rekordních 290 společností ze střední a východní Evropy získalo v roce 2014 private equity či venture kapitálovou investici

  Rekordních 290 společností ze střední a východní Evropy získalo v roce 2014 private equity či venture kapitálovou investici. Podle dat, která v pátek 28.8.2015 zveřejnila European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), vzrostly takto investované prostředky v celém regionu oproti loňskému roku o 66% na 1,3 mld. EUR. Zároveň v roce 2014 vzrostl více než trojnásobně fundraising na 1,5 mld. a výstupy z investic dosáhly 1,3 mld. EUR (v původních kupních cenách), o více než 32% více než v předchozím roce.

  Více

 • Úterý, 4. srpen, 2015

  Genesis Capital spouští nový investiční fond GPEF III

  Nový fond má velikost 45 milionů eur (přibližně 1,2 miliardy Kč), ale může se až zdvojnásobit. Do fondu GPEF III mohou nyní zprostředkovaně investovat i fyzické osoby. Od roku 1999 podpořily fondy Genesis Capital už více než 30 podniků.

  Více

 • Pondělí, 27. červenec, 2015

  CVCA 2014 Activity Report

  CVCA vydává publikaci shrnující PE a VC aktivity v roce 2014 v ČR.

  Více

Další novinky