Czech Private Equity and Venture Capital Association

Private equity a venture capital (PE/VC) jsou alternativním zdrojem financování inovativních projektů a podniků s potenciálem rychlého růstu. Anglický pojem private equity (někdy také překládáno jako soukromý kapitál) znamená střednědobé až dlouhodobé financování poskytované za získání podílu na základním kapitálu podniků, jejichž akcie nejsou obchodovány na burze. Investuje se do podniků, které mají potenciál pro tvorbu hodnoty a růst tržního podílu a jejichž podnikatelský plán má za cíl vyrábět a nabízet vysoce inovativní produkt, proces či technologii.

Budeme-li se blíže zabývat definicemi private equity a venture capital, můžeme se shodnout na následujícím vysvětlení. V obou případech jde o investici do veřejně neobchodované společnosti, za kterou investor získá podíl na základním kapitálu. Pojem private equity je názvem celé skupiny těchto investic. Private equity v sobě zahrnuje odkupy firem firemním (buy-out) nebo externím managementem (buy-in), ale i venture kapitál, což je kapitál investovaný do založení (seed), rozběhu (start-up) a dalšího rozvoje podniku.

Venture capital je v našem prostředí chápán jako středně až dlouhodobý kapitál investovaný formou kapitálového vstupu do společnosti. Za investici získává fond venture capital podíl na základním kapitálu podniku a společně s finančními prostředky předává firmě také odbornou pomoc (princip “chytrých peněz”). Nejčastěji se jedná o finanční a strategickou pomoc při rozvoji firmy. Forma odborné pomoci se u jednotlivých investic liší a záleží na investorovi a podniku, na jaké formě se společně dohodnou. Může jít o aktivní posílení týmu ve vrcholových manažerských pozicích nebo pasivní roli poradce ve finanční oblasti. Investor většinou firmu obohatí o kontakty, které mohou být přínosné v různých oblastech podnikání a při získávání nových zákazníků.

U příležitosti 20. výročí vzniku CVCA byly natočeny dva filmové příspěvky:


Novinky

 • Čtvrtek, 21. duben, 2016

  Angel Capital EXPO Europe

  Co: prezentace 20 projektů hledajících investory, doprovodné přednášky a panelová diskuze. Pro koho: Angel investoři, Venture capital, Startupy, Odborná i laická veřejnost se zájmem o startup scénu Kdy: 5. května 2016 od 8:00 do 17:30 Kde: Erbia Congress Centre,Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4

  Více

 • Čtvrtek, 21. duben, 2016

  Kvůli intenzivnější mezinárodní spolupráci při potírání korupce hrozí firmám i jejich manažerům přísnější postihy

  Podle 14. ročníku mezinárodního průzkumu EY zaměřeného na podvody a korupci volá podnikatelská sféra v době rostoucího geopolitického napětí a nestability kapitálových trhů po větší transparentnosti. Eskalující hrozba kyberkriminality, financování terorismu a rovněž nedávné odhalení možného masivního zneužívání offshoreových společností, jsou faktory, které nutí vlády jednat. Riziko postihů takových jednání pak zároveň motivuje firmy k intenzivnějšímu boji proti podvodům a korupci. Vědět, kdo skutečně vlastní a ovládá obchodní partnery společnosti, považuje za důležité 91 % (82 % v ČR) účastníků průzkumu.

  Více

 • Úterý, 19. duben, 2016

  Servodata mají nového vlastníka, společnost BDO Advisory

  Necelých pět let po vstupu do společnosti Servodata prodává Genesis Private Equity Fund II (GPEF II) svoji majetkovou účast novému investorovi – české firmě BDO Advisory, která je součástí páté největší sítě auditorských a poradenských společností na světě. Z původně rodinné firmy se Servodata během působení fondu stala silnou skupinou nabízející široké portfolio služeb v oblasti informačních technologií.

  Více

Další novinky