O nás

CVCA je asociace, která zastupuje zájmy společností působících v oblasti private equity a venture kapitálu v České republice. Jejími členy jsou firmy investující private equity a venture capital (řádní členové) a společnosti, které v oblasti private equity a venture kapitálu vykonávají poradenské služby (přidružení členové).

CVCA je členem Evropské asociace private equity a venture kapitálu (EVCA) a je v úzkém kontaktu s dalšími asociacemi (zejména z regionu střední a východní Evropy) prostřednictvím sítě národních asociací sdružených v EVCA.

Řádní členové CVCA reprezentují hlavní zdroj private equity a venture kapitálu v České republice.

Hlavním cílem CVCA je propagace fenoménu private equity a venture kapitálu v České republice. CVCA chce zvýšit pozornost a povědomí o možnostech private equity a venture kapitálu trvalým kontaktem s poskytovateli investic a příslušnými politickými, regulačními a mediálními subjekty, a to následujícími způsoby:

  • poskytováním informací o svých členech těm, kdo hledají soukromý kapitál

  • prezentováním názorů a zájmů svých členů při jednáních s vládou a ostatními orgány

  • poskytováním prostoru pro výměnu názorů mezi členy asociace

  • působením jako zdroj vzdělávání a školení pro zaměstnance členských firem a další subjekty

  • rozvojem a podporou profesionální praxe na vysoké úrovni

Důležitou součástí činnosti CVCA je spolupráce s partnery. Mezi partnery patří organizace a instituce, jako jsou banky, poradenské společnosti, asociace, obchodní komory, se kterými CVCA spolupracuje při řešení problémů v oblasti private equity a venture kapitálu, při organizaci seminářů a konferencí a při dalších aktivitách.


Novinky

Další novinky