Pracovní skupiny

CVCA zakládá pro výkon některých svých aktivit poradní skupiny. Jejich cílem je podílet se na činnostech, které jsou důležité pro CVCA nebo EVCA a vyžadují odborné znalosti a zkušenosti. Výstupy pracovních skupin jsou následně zveřejňovány na webových stránkách nebo prezentovány členům CVCA na společných akcích, které organizujeme. V současné době má CVCA dvě poradní skupiny.

Poradní skupina pro legislativu a daňovou problematiku (TLC = Tax & Legal Committee)

Legislativa a daňová problematika týkající se PE/VC je další oblastí, která vyžadovala vznik poradní skupiny. TLC se zabývá připomínkováním legislativních úprav zákonů týkajících se PE/VC v České republice, ale i na úrovni EU. Další aktivitou, kterou TLC vykonává je komentování změn, které se v této oblasti provádějí a přípravy podkladů k důležitým jednáním s tvůrci zákonů.

Předsedou TLC byl zvolen pan Aleš Zídek (R2G), který se tak stává i členem představenstva CVCA. Předsednictví Tax & Legal Committee funguje na rotující bázi po období dvou let. Dalšími členy skupiny jsou Jan Juroška (Kinstellar), Jan Topinkal (Havel, Holásek & Partners), Tomáš Doležil (JŠK), Jan Fischer (PWC) a Jan Procházka (Dentons).

Poradní skupina pro statistiku (SC = Statistic Committee)

V poslední době je kladen velký důraz na zajištění dostatečných údajů a dat o vývoji private equity a venture kapitálu (PE/VC). CVCA zaznamenává stále častěji požadavek o informacích z trhu PE/VC v rámci České republiky a srovnání s ostatními zeměmi EU či střední a východní Evropy. To byl důvod k tomu založit poradní skupinu pro statistiku. Tato pracovní skupina má za úkol shromažďovat důležité údaje o vývoji trhu PE/VC, komunikovat s EVCA a jejich statistickým oddělením PEREP_Analytics a pravidelně informovat o posledních údajích na stránkách CVCA či v tisku.


Novinky

 • Pondělí, 9. říjen, 2017

  ARX Equity Partners prodává KVK Holding

  ARX Equity Partners (“ARX”) prodal svůj podíl v českém výrobci stavebních materiálů KVK Holding a.s. (“KVK”). Tato investice, kterou ARX uskutečnil v roce 2010, přinesla návratnost ve výši 3,7x původní investice a vnitřní výnosové procento (IRR) přesáhne 20%. KVK v Česku provozuje 6 výrobních závodů, z toho tři na výrobu omítkových směsí, dva na asfaltové izolační pásy a jeden na výrobu polystyrenových izolací. Tržby KVK v roce 2016 dosáhly 1 miliardy korun.

  Více

 • Pátek, 6. říjen, 2017

  Talkshow v Impact Hubu

  Burza cenných papírů Praha spouští v říjnu nový trh Start. Ve čtvrtek 5. 10. ráno to oznámila na tiskové konferenci, na kterou navazuje série Talkshow v Impact Hubech Praha a Brno.

  Více

 • Úterý, 26. září, 2017

  STARTUP WORLD CUP & SUMMIT

  Startupová akce v srdci Evropy představuje jedinečnou příležitost, kde si můžete vyhlédnout svou novou investiční příležitost.

  Více

Další novinky