Pracovní skupiny

CVCA zakládá pro výkon některých svých aktivit poradní skupiny. Jejich cílem je podílet se na činnostech, které jsou důležité pro CVCA nebo EVCA a vyžadují odborné znalosti a zkušenosti. Výstupy pracovních skupin jsou následně zveřejňovány na webových stránkách nebo prezentovány členům CVCA na společných akcích, které organizujeme. V současné době má CVCA dvě poradní skupiny.

Poradní skupina pro legislativu a daňovou problematiku (TLC = Tax & Legal Committee)

Legislativa a daňová problematika týkající se PE/VC je další oblastí, která vyžadovala vznik poradní skupiny. TLC se zabývá připomínkováním legislativních úprav zákonů týkajících se PE/VC v České republice, ale i na úrovni EU. Další aktivitou, kterou TLC vykonává je komentování změn, které se v této oblasti provádějí a přípravy podkladů k důležitým jednáním s tvůrci zákonů.

Předsedou TLC byl zvolen pan Aleš Zídek (R2G), který se tak stává i členem představenstva CVCA. Předsednictví Tax & Legal Committee funguje na rotující bázi po období dvou let. Dalšími členy skupiny jsou Jan Juroška (Kinstellar), Jan Topinkal (Havel, Holásek & Partners), Tomáš Doležil (JŠK), Jan Fischer (PWC) a Jan Procházka (Dentons).

Poradní skupina pro statistiku (SC = Statistic Committee)

V poslední době je kladen velký důraz na zajištění dostatečných údajů a dat o vývoji private equity a venture kapitálu (PE/VC). CVCA zaznamenává stále častěji požadavek o informacích z trhu PE/VC v rámci České republiky a srovnání s ostatními zeměmi EU či střední a východní Evropy. To byl důvod k tomu založit poradní skupinu pro statistiku. Tato pracovní skupina má za úkol shromažďovat důležité údaje o vývoji trhu PE/VC, komunikovat s EVCA a jejich statistickým oddělením PEREP_Analytics a pravidelně informovat o posledních údajích na stránkách CVCA či v tisku.


Novinky

Další novinky