Představenstvo

CVCA je řízena představenstvem složeným výhradně z fyzických osob, které jsou zástupci řádných členů.

Členy představenstva volí valná hromada. Představenstvo volí ze svých členů prezidenta. Současným prezidentem asociace je Jiří Beneš.

Představenstvo se schází nejméně jednou za čtvrt roku ve složení: Michal Aron, Ondřej Bartoš, Viktoria Habánová, Tomáš Doležil, Ondřej Vičar a Luděk Palata.

Jiri Benes 2_AP.png

Jiří Beneš

Tomáš Doležil

Tomáš Doležil

Michal Aron

Michal Aron

Ondřej Bartoš

Ondřej Bartoš

Viktoria.jpg

Viktoria Habánová

Palata.jpg

Luděk Palata

Ondřej Vičar ořez.jpg

Ondřej Vičar

Představenstvo deleguje běžné denní řízení Asociace výkonnému řediteli. V současné době vykonává funkci výkonné ředitelky Asociace Zuzana Picková. Aktivity spojené s denní agendou vykonává Veronika Pešatová.


Jednotliví členové představenstva se soustředí na zastupování asociace a výkon aktivit v těchto oblastech:

  • komunikace s vládou a dalšími orgány a organizacemi
  • organizování seminářů, konferencí, apod.
  • PR asociace a zvyšování povědomí o činnosti CVCA v oblasti PE/VC
  • statistika a shromažďování údajů o PE/VC
  • spolupráce s EVCA (European Venture Capital Association)

Novinky

Další novinky