Private equity / venture capital

Firmy investující private equity nebo venture capital nabízejí podnikům, jejichž akcie nejsou obchodovány na burzách, střednědobý či dlouhodobý kapitál. Obvykle jde o investici na dobu tří až sedmi let. Cílem je podpořit růst firem a úspěšnost na trhu.

Pokud podnikatel plánuje založit, rozšířit svoji firmu nebo odkoupit nějaký podnik nebo divizi svého mateřského podniku či přeměnit nebo revitalizovat svůj podnik, může ke splnění těchto cílů pomoci právě PE/VC.

Získání private equity nebo venture capital je velmi odlišné od získání půjčky nebo úvěru např. od banky. Banka většinou požaduje záruky a zatíží podnik pravidelnými splátkami úroků a jistiny. Banky mají zákonné právo na úroky z úvěru a splácení kapitálu bez ohledu na to, zda se firmě daří nebo ne. PE/VC  je poskytován za získání podílu ve firmě. Z investorů se stávají akcionáři nebo společníci (podle právní formy podnikání) a návratnost jejich investic je závislá na růstu a ziskovosti vašeho podniku.

Firmy poskytující  PE/VC se snaží podnikům pomáhat také poradenstvím. Nejde tedy jen o poskytnutí finančních prostředků, ale i jistého know how při řízení firmy. Často se tyto prostředky nazývají SMART MONEY (chytré peníze).

Základní otázky investora PE/VC při rozhodování o investici

  • Má firma šanci na vysoký růst hodnoty v budoucnu a je tým lidí, který projekt reprezentuje ochoten a připraven rychle realizovat podnikatelský plán?
  • Má firma produkt nebo službu, které mají konkurenční výhodu nebo výjimečné vlastnosti z hlediska prodeje?
  • Má firma a tým lidí realizující projekt potřebné zkušenosti v daném oboru? Existuje ve firmě jasný vůdce týmu a lidé s dalšími potřebnými znalostmi a zkušenostmi (např. s řízením podniku, marketingem, finančními záležitostmi atd.)?
  • Jsou majitelé firmy ochotni akceptovat investora PE/VC kapitálu jako spoluvlastníka podniku?

Nejúčinnější způsob, jak získat investora, je vybrat si několik investorů a těm pak předložit podnikatelský záměr.

Při výběru investora je nutné se řídit těmito klíčovými faktory:

  1. Fáze rozvoje podniku.
  2. Odvětví, ve kterém podnik působí.
  3. Výše investice, kterou podnik potřebuje.
  4. Geografický trh, na kterém podnik působí.

Investory dle upřednostňovaného typu investice, odvětví a s určením rozpětí, ve kterém investují, je možné najít v sekci členové asociace.

Jak sestavit podnikatelský plán?

Zde si můžete stáhnout návody, jak psát podnikatelský plán:

Napište svůj podnikatelský plán - návod

Jak psát podnikatelský plán

Finanční průvodce pro podnikatele

 

 
Novinky

Další novinky