Aktuální data / statistiky PE/VC

Členové CVCA uskutečnili od roku 1990 do roku 2012 více než 197 investic v celkové hodnotě 4 236 milionů EUR. Investovalo se do řady výrobních podniků i služeb, přičemž jednotlivým sektorem s největším podílem investovaných prostředků byly IT/telekomunikace/internet V současné době spravují řádní členové asociace kolem 20 českých investic ve svém portfóliu a další se realizují. Jde například o společnosti Pietro Filipi, a.s.; CCS, a.s.; Computer Press, a.s.; Holmes Place Czech Republic, s.r.o.; Gumotex, a.s., VUES Brno s.r.o., Lanex a.s., Lexum a.s. a další.

Zdrojem financí pro PE/VC fondy jsou především penzijní fondy, pojišťovny, banky, fondy fondů a státní agentury. V České republice je účast penzijních fondů a pojišťoven na investování formou PE/VC legislativně značně omezena. Zatímco velké regionální fondy private equity si financování u zahraničních institucí najdou, menší domácí fondy zaměřené na venture kapitál jsou pro takové investory příliš malé a tedy nezajímavé. Domácí zdroje pro tyto fondy pak chybí. Dalším důvodem jsou legislativní překážky, které brání vzniku a fungování fondů PE/VC na území České republiky. V České republice se ale stále setkáváme především s fondy, které mají sídlo v jiné zemi a byly založeny dle jiné legislativy.

Asociace na toto téma jedná se zástupci ministerstva financí, které se shoduje na tom, že současná podoba legislativy ve vztahu k PE/VC je nevyhovující. Snahou Asociace a ministerstva financí je připravit změnu legislativy a snažit se vytvářet příznivější podmínky pro existenci PE/VC v České republice.

Dalším důvodem malého rozšíření investic formou PE/VC je nepřipravenost podnikatelů přijmout nového partnera s kapitálovým podílem (logika „menšího podílu na mnohem větším koláči“). Pro fungování vztahu mezi investorem a zainvestovaným podnikatelem je třeba najít soulad mezi oběma partnery a vidět stejný cíl, ke kterému by podnik měl směřovat. Jedině tak je možné správně využít investované prostředky a směřovat k „exitu“ - zakončení investice a odchodu investora.

Fondy, které v České republice působí, typicky realizují investice v objemu nad 1 milion EUR. To znamená, že rané fáze podnikání prakticky nemají možnost se o tuto formu financování ucházet. Fondy, jejichž investiční kritérium by zahrnovalo malé investice do 1 milionu EUR, u nás nejsou a sítě business angels je nenahrazují plnohodnotně. Nositelé výsledků výzkumu a vývoje stále musí prostředky pro jejich komercializaci hledat mezi svými nejbližšími nebo se spoléhat na granty ze státní či evropské pokladny.

EVCA (European Private Equity and Venture Capital Association) zveřejňuje každým rokem informace o uskutečněných investicích. Ve svých statistikách uvádí dva přístupy: průmysl a trh. Přístup „průmysl“ zachycuje veškeré investice, které byly zrealizovány domácími soukromými investory. Druhý, tedy „trh“ přístup, zahrnuje všechny zrealizované private equity a venture kapitálové investice na území České republiky.

Ze statistik, které EVCA uvádí, není možné utvořit si jednoznačný obrázek o trhu PE/VC v České republice. Jedním z problémů je nejasná interpretace dat. Údaje EVCA obsahují investice od domácích finančních skupin, které se někdy chovají jako PE/VC fondy a někdy jako soukromé holdingy s odlišnou logikou fungování. V roce 2005 byly uskutečněny investice ve výši 283,3 mil. EUR, v roce 2006 to bylo i s uvedením celkové hodnoty investice do Českých Radiokomunikací 1 306,3 mil. EUR, v roce 2007 182 mil. EUR a v roce 2008 435 mil. EUR. Statistiky zveřejněné EVCA za rok 2009 uvádějí investice v ČR ve výši 1 396 milionů EUR, což představuje 57% z celkových investic v rámci regionu střední a východní Evropy.


Další informace, grafy a tabulky s číselnými údaji jsou k dispozici ke stažení zde:

CVCA 2014 Activity Report - PE activities in CR in 2014 (pdf, 1 530 kB, anglický jazyk)

CVCA 2013 Activity Report - PE activities in CR in 2013 (pdf, 1 179 kB, anglický jazyk)

CVCA 2012 Activity Report - PE activities in CR in 2012 (pdf, 611 kB, anglický jazyk)

EXECUTIVE SUMMARY - Time for another look– Central & Eastern Europe Private Equity (pdf, anglický jazyk) - celá verze ke stažení na: www.ceeprivateequity.com

Yearbook 2013 (xls, anglický jazyk)

2012 Pan-European Private Equity and Venture Capital Activity (pdf, 1 752 kB, anglický jazyk)

Statistics Czech Republic 2007-2012 (xls, anglický jazyk)

M&A Update, 1H12 Czech Republic (pdf, 314 kB, anglický jazyk)

Benchmark Study 2008 (pdf, 1 225 kB, anglický jazyk)

Benchmark Study 2006 (pdf, 763 kB, anglický jazyk)

Statistics CEE 2014 (pdf, 563 kB, anglický jazyk)

Statistics CEE 2013 (pdf, 543 kB, anglický jazyk)

Statistics CEE 2012 (pdf, 818 kB, anglický jazyk)

Statistics CEE 2011 (pdf, 547 kB, anglický jazyk)

Statistics CEE 2011 (pdf, 547 kB, anglický jazyk)

Statistics CEE 2010 (pdf, 490 kB, anglický jazyk)

Statistics CEE 2009 (pdf, 1 MB, anglický jazyk)

Statistics CEE 2008 (pdf, 837 kB, anglický jazyk)

Statistics CEE 2007 (pdf, 438 kB, anglický jazyk)

Statistics CEE 2006 (pdf, 217 kB, anglický jazyk)

Statistics Czech Republic 2009 (pdf, 299 kB, anglický jazyk)

Statistics Czech Republic 2007 (pdf, 9 kB, anglický jazyk)

Statistics Czech Republic 2006 (pdf, 95 kB, anglický jazyk)


Novinky

Další novinky